Nejdříve je vytvořena struktura webu. Jsou vytvořeny jednotlivé stránky, je vyřešeno jejich případné roztřídění do kategorií, provedena optimalizace jejich názvů. Následně je do stránek doplněn obsah včetně fotografií a dokumentů, vytvořeny odkazy v rámci webu.

Logická a přehledná struktura zohledňující potřeby klienta, která je zároveň srozumitelná návštěvníkům, je základem pro kvalitní optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (SEO).