Při návrhu designu stránek zohledním vaše požadavky a preference, přizpůsobím grafiku také dodaným nebo vytvořeným podkladům.

Struktura webu je již odladěná, takže nastal čas na vytvoření grafické podoby webových stránek.

Velkou pozornost věnuji správnému zobrazení stránek jak na počítačových monitorech různých velikostí, tak i na bezproblémovému zobrazení na tabletech a mobilních telefonech. 

V případě, že máte firemní logo či jiné grafické prvky, je většinou vhodné s nimi pracovat i v rámci webové prezentace.