Struktura webu je již odladěná, takže nastal čas na vytvoření grafické podoby webových stránek. Při návrhu designu stránek zohledním vaše požadavky a preference, přizpůsobím grafiku také dodaným nebo vytvořeným podkladům.

Velkou pozornost věnuji správnému zobrazení stránek jak na počítačových monitorech různých velikostí, tak i na bezproblémovému zobrazení na tabletech a mobilních telefonech. 

〉   V případě, že máte firemní logo či jiné grafické prvky, je většinou vhodné s nimi pracovat i v rámci webové prezentace.   〈