Dlouhodobě se zabývám tvorbou webových stránek založených na redakčním systému Joomla. Klient má tak možnost volby, zda ponechá správu obsahu webu zcela na mně, anebo si bude obsah editovat sám pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

Klienta provedu celým procesem počínaje registrací vhodného doménového názvu, přes přípravu textových i obrazových podkladů, vlastní realizaci webové prezentace až po problematiku zajištění návštěvnosti. Nabízím skutečně individuální přístup s ohledem na klientovu znalost dané problematiky i práce s počítači obecně.

V současné době probíhá příprava nové verze webových stránek.
Děkuji za pochopení.